Annons
Ingen utfasning av primater som försöksdjur

Ingen utfasning av primater som försöksdjur

EU-kommissionen presenterade igår sitt försöksdjursdirektiv. Det blir en del förändringar jämfört med dagens lagstiftning, men den omtvistade frågan om primater som försöksdjur lämnas i stort oförändrad.

6 nov 2008, kl 13:18
0

Annons

Direktivet är 92 sidor långt och är ett förslag på hur lagstiftningen kring djurförsök från 1986 ska uppdateras. Förslaget har skjutits upp flera gånger, men igår presenterades det tillslut från kommissionen.

Enligt det nya förslaget ska det bli obligatoriskt för alla medlemsländer att införa en etisk bedömning innan alla djurförsök. Direktivet kommer att omfatta fler djur än tidigare, bland annat kommer forskning med fler ryggradslösa djur att styras av regelverk. För att undvika att djur fångas in från det vilda och används som försöksdjur, kommer det att krävas att alla försöksdjur är uppfödda på labb, kravet föreslås bli att djuren kommer från minst andra generationen labbdjur.

De tre R:en, replace, reduce, refine, ska föras in i lagstiftningen. Medlemsländerna måste därmed hela tiden verka för att ersätta, minska och förfina djurförsöken.

En fråga som varit mycket omtvistad inför djurförsöksdirektivet har varit frågan om primaters roll som försöksdjur. EU-parlamentet klubbade förra hösten en skriven deklaration om att användningen av primater i djurförsök skulle fasas ut, något som oroat flera inom forskningsvärlden, särskilt inom läkemedelsforskningen. Men i förslaget som nu ligger står inget om något förbud mot eller någon utfasning av primater. Enligt kommissionen är det inte möjligt med någon utfasning under de kommande åren eftersom primater är nödvändiga i flera viktiga forskningsprojekt för att få fram läkemedel mot bland annat HIV, malaria, hepatit och SARS. Däremot skriver de att de noga tänker följa den vetenskapliga utvecklingen för att när det är möjligt fasa ut användningen av primater.

De föreslår också att det blir förbjudet att använda stora apor, som schimpanser, dvärgschimpanser, gorillor och orangutanger som försöksdjur.  

Vad som kommer att hända med förslaget nu är för tidigt att säga.
? Det beror på hur frågan prioriteras, rent teoretiskt borde det kunna klubbas igenom innan parlamentsvalet nästa sommar, men det är långt ifrån säkert, säger Lena Odland på jordbruksdepartementet.