Annons

Pris till forskning på sjukdomsgener hos hundar

En svensk forskare, Kerstin Lindblad-Toh, har fått det
prestigefyllda forskningsbidraget European Young Investigator Awards, EURYL.
Bidraget som är på elva miljoner kronor ska hon främst använda till att bygga
upp sin forskning kring sjukdomsgener hos hundar.

16 aug 2007, kl 21:19
0

Forskargruppen vid Uppsala Universitet som leds av
Kerstin Lindblad-Toh ska fokusera på cancer.

? Eftersom hundar och människor i stort sett har samma
genuppsättning och samma sjukdomar är hund en mycket användbar modell, säger
Kerstin Lindblad-Toh.

? Cancergener har varit svåra att hitta hos människor, men
vi hoppas att de ska vara lättare att finna hos hundar. Just nu verkar det som
man hittar ett par tre stycken hos varje hundras.

Skelettcancer, blodcancer och mammarcancer, som motsvarar
bröstcancer hos människa, är de cancersjukdomar forskargruppen koncentrerar sig
på. Aveln av hundar har lett till att sjukdomsgenerna har olika koncentration
hos olika hundraser.

? Mastiff, rotveiler, greyhound och boxer är till exempel
hundraser som vi tittar på när det gäller skelettcancer, berättar Kerstin
Lindblad-Toh, som förstås är mycket glad över forskningsbidraget.