Annons

Experter kritiserar indragning av insulin

Företaget Novo Nordisk ska upphöra med försäljningen av
insulinprodukten Insulatard Penfill. Barnläkare och endokrinologer
protesterar mot beslutet.

16 aug 2007, kl 20:17
0

Skälet till indragningen är enligt företaget att användningen idag är mycket liten.
? Volymerna är helt enkelt för små. Många patienter har gått över till andra insulin, eller engångspennorna, säger Björn Nilsen medicinsk rådgivare på företaget.
? Behovet är så litet att det för oss inte är ekonomiskt försvarbart att behålla produkten. Idag är det kanske 7000 patienter som använder den här beredningsformen.

Företaget fortsätter sälja Insulatard i den dyrare beredningsformen, färdigfyllda engångspennor. Det är ampullerna till flergångspennorna man drar in.
Enligt Apotekets försäljningsstatistik har försäljningen av produkten legat konstant sedan 2004 medan företaget hävdar att användningen minskat med femtio procent de senaste åren.

Indragningen har stött på protester, bland annat från LÄKSAKs expertgrupp för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Det här är visserligen ett gammalt läkemedel men än så länge finns det inte några hållbara bevis för att de nyare är överlägsna, hävdar kritikerna. I Stockholm pågår en jämförande studie, men det kommer att ta åtskilliga år innan den är klar.
? Företaget rekommenderar en övergång till deras nyare och dubbelt så dyra preparat Levemir. Men det finns inte någon dokumentation som säger att en långverkande insulinanalog skulle vara lika bra eller bättre än humaninsulin, säger Eva Andersén-Karlsson, ordförande i LÄKSAKS expertgrupp.

Hon vänder sig också mot att företaget upphör med en produkt som hon menar är bättre ur miljösynpunkt än engångspennorna.
Bengt Nilsson håller inte med.
? Enligt vårt huvudkontor är det tveksamt om produktion av ampullerna till flergångspennor är bättre än engångspennorna ur miljösynpunkt, säger Björn Nilsson.

Även sektionen för barnendokrinologer inom Barnläkarföreningen har reagerat på indragningen.
? Vi använder Insulatard Penfill rätt ofta eftersom man kan dosera halva enheter. Det kan man inte med engångspennan eller konkurrenternas alternativ, säger Ingmar Zachrisson, överläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.

För barn under fem år innebär indragningen att diabetesvården försämras anser Ingmar Zachrisson. Hur många barn det berör i landet vet han inte, men uppskattar att ett 50-tal barn varje år doseras med halva enheter på kliniken i Solna.
? Jag antar att Insulatard är på väg ut vad gäller vuxenförsäljningen och då försvinner den här möjligheten för barnen eftersom de är kommersiellt ointressanta.
Enligt Niels Christian Hirsch, vd för Novo Nordisk arbetar företaget på att hitta en lösning för de mindre barnen.