Profilbild

Samuel Lagercrantz

?Så småningom tillåts dödshjälp i Sverige?

Åttio procent av svenskarna är för dödshjälp, men i läkarkåren är siffran betydligt lägre. I de länder där aktiv dödshjälp eller läkarassisterat självmord tillåts är det få som utnyttjar det.

Melatonin godkänt som sömnmedel

I vår lanseras det första läkemedlet i Sverige som innehåller det kroppsegna hormonet melatonin. Det innebär att en helt ny behandlingsform för sömnsvårigheter introduceras.

EU kräver tydligare varningar för Champix

Självmordstankar, självmordsförsök och depression som rapporterats för patienter som använt rökavvänjningsmedlet Champix har fått det europeiska läkemedelsverket att kräva uppdaterad produktinformation. Redan före den 19 december vill myndigheten ha den utvidgade informationen.

Tyverb fick klartecken

Glaxosmithklines cancerläkemedel Tyverb har fått ett preliminärt klartecken för godkännande från den europeiska läkemedelsnämden CHMP. Tyverb slår specifikt mot HER2-positiva tumörer.

Oklarheter uppstår oftare med e-recept

Risken för oklarheter är större med e-recept än med pappersrecept. Antalet samtal som farmacevter måste ringa läkare för förtydliganden ökar med de elektroniska recepten.

Stolt men inte nöjd apoteksutredare

Den 8 januari presenterar Lars Reje huvudbetänkandet i apoteksmarknadsutredningen. Men redan nu är det färdigt, berättar han.

Glivecs tronföljare tar plats

Nya preparat väcker hopp för patienter med kronisk myeloisk leukemi,
KML, som inte blir hjälpta av Glivec. Enligt Novartis bedöms Glivecs
efterföljare, Tasigna, som 30 till 100 gånger kraftfullare än
föregångaren.

Många läkemedel samtidigt ökar fallrisk för dementa

Äldre personer med demenssjukdom som använder fler
än fyra olika läkemedel samtidigt löper ökad risk för fall med skador som
följd. Det visar en doktorsavhandling från Umeå universitet.

Seroquel visar effekt mot depression

Astrazeneca vill få sitt antipsykotiska läkemedel
Seroquel XR godkänt mot depression. Enligt företaget visar nya studier
positiva resultat.

Lanzomålet kan överklagas igen

Läkemedelsförmånsnämnden,
LFN, överväger att överklaga länsrättens dom om magsyraläkemedlet Lanzo. Inom
tre veckor ska nämnden ha bestämt sig om den ska driva ärendet vidare.

Kvinnor följer reklistan mer än män

93 procent av vårdcentralsläkarna och de
privatpraktiserande allmänläkarna i Västra Götalandsregionen använder
landstingets rekommendationslista. Men olika grupper använder listan olika
mycket.

Mottagningar minskade multimedicinering

Med särskilda utsättningsmottagningar minskar multimedicinering hos äldre. Men många läkare är negativa till verksamheten.

Nytt läkemedel mot leukemi godkänt inom EU

Novartis cancerläkemedel Tasigna har godkänts inom
EU för patienter med kronisk myeloisk leukemi som är resistenta mot eller inte
tål annan behandling. Preparatet är sedan tidigare godkänt i USA och i Schweiz.

Myter om urinvägsinfektion avlivades på Riksstämman

Hälften av alla kvinnor drabbas någon gång av urinvägsinfektion och det finns en mängd tips på hur detta ska undvikas. De flesta tipsen är dock inte mycket att ha.

Kritik mot silver som kosttillskott

Silver som mineraltillskott fyller inget
fysiologiskt behov och kan medföra negativa effekter på kroppen. Dessutom
påverkar det miljön, anser Livsmedelsverket.

Utebliven insulinbehandling gav erinran

Trots att glukosvärdet hos den äldre damen steg
kraftigt ordinerade hennes läkare inte insulin. När kvinnan togs in på sjukhus
uppmättes ett blodsockervärde på 49,8 mmol/L.
ANMÄLARE: PatientANMÄLD: LäkareÄRENDE: DiabetesbehandlingUTGÅNG: Erinran