Många läkemedel samtidigt ökar fallrisk för dementa

Äldre personer med demenssjukdom som använder fler
än fyra olika läkemedel samtidigt löper ökad risk för fall med skador som
följd. Det visar en doktorsavhandling från Umeå universitet.

6 dec 2007, kl 18:12
1

Personer med demenssjukdom som behandlades med det lugnande läkemedlet heminevrin löpte också ökad risk för fall. Men bland patienter som behandlades med statiner var risken för fall däremot minskad. Det framgår i en undersökning på 204 patienter vid en psykogeriatrisk avdelning i Umeå.
? Relationen mellan medicinering och ökad (heminevrin) respektive minskad (statiner) fallrisk är en intressant observation men bör ses med viss skepsis, säger Staffan Eriksson, som utfört studien, i ett pressmeddelande från Umeå universitet.
? Det är svårt att säga om det är medicinen i sig eller symptomen som man får medicinen för som gör att fallrisken påverkas, fortsätter han.

I avhandlingen har Staffan Eriksson undersökt riskfaktorer för fall hos dementa som bor på särskilt boende eller som är inlagda på psykogeriatrisk avdelning. Förutom läkemedel var manligt kön och nedsatt gångförmåga faktorer som ökade risken för att ramla hos personer med demenssjukdom.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Som så ofta blir tyvärr rubriken fel när det gäller denna typ av epidemiologiska, icke-experimentella studier. Studien visar en association mellan antal mediciner och fall, men inte att många läkemedel ORSAKAR fallen. I brödtexten framgår ju mycket riktigt detta, författaren själv tycker det skall tas med viss skepsis. Många läser tyvärr ofta rubriker när man snabbt bläddrar genom något. Detta är det absolut vanligaste felet i vetenskapsjournalistik: att en statistisk samvariation mellan två olika saker blir lika med att den ena är orsak till den andra. Så kan det vara, men för att bevisa detta behövs oftast prospektiva randomiserade studier.

    Anders Hernborg
    allmänläkare Halmstad