Annons

Fler läkare ger sämre följsamhet

Patienter som tar läkemedel mot hjärtproblem är sämre på att hämta ut
sina recept ju fler läkare och ju fler apotek som är inblandade. Det
visar en amerikansk studie.

12 maj 2011, kl 14:01
0

Den amerikanska studien visar att ju mer komplext det är för patienter att hämta ut sina läkemedel och få dem förskrivna, desto sämre är de på att hämta ut dem. Forskare vid bland annat Womens Hospital och Harvard Medical School har analyserat data för omkring 2,5 miljoner patienter som behandlades med läkemedel mot hjärt-kärlproblem, inklusive statiner under 2006 och 2007.

Under tre månader följde de alla patienter för at se hur många läkemedel de fick förskrivna ? både för hjärtproblem och andra diagnoser, hur många läkare som förskrev recepten och hur många apotek de besökte för att hämta ut dem. Därefter tittade de på hur ofta de hämtade ut sina läkemedel det kommande året.

Under de första tre månaderna hämtade patienterna i snitt ut sex olika läkemedel med elva recept och besökte ett apotek fem gånger. Under det kommande året hämtade de i snitt ut två tredjedelar av sina förskrivna hjärtmediciner. Ju fler läkare som stod för recepten och ju fler apotek patienterna var tvungna att besöka, desto sämre var de på att hämta ut sina recept.

Däremot visade det sig att de personer som tog många läkemedel var bättre på att hämta ut sina hjärtpreparat än de som bara tog några läkemedel. Sunil Kripalani, som skrivit en kommenterande artikel till studien, säger till Reuters att en förklaring till det skulle kunna vara att patienter som behandlas med många preparat helt enkelt måste skaffa sig noggranna rutiner för att hämta ut dessa och därmed blir bättre på det.

Författarna till studien, som publicerats i Archives of Internal Medicinen menar att förskrivare och övriga vården bör sträva mot att samordna receptförskrivning och patienternas läkemedelsbehandling för att underlätta för patienterna och förbättra följsamheten.