Diabetesvaccin saknade effekt

Ett vaccin mot diabetes som utvecklas av Diamyd Medicals nådde
inte upp till förväntade resultat i en fas III-studie. Men företaget ger
inte upp hoppet om att bota diabetes.

12 maj 2011, kl 12:46
0

Den aktuella antigenbaserade behandlingen mot typ 1-diabetes som testats i klinisk fas, bygger på det mänskliga proteinet GAD65. I en nyligen avslutad fas III-studie nådde det inte upp till det primära effektmålet att bevara funktionen i betacellerna efter 15 månader.

Syftet med behandlingen är att fördröja eller förhindra den autoimmuna attack mot betacellerna som förekommer vid bland annat typ 1-diabetes. I studien ingick 320 patienter mellan 10 och 20 år som fått sin diagnos tidigast tre månader innan behandlingens början.

Enligt företaget kommer mer detaljerad information om resultaten att presenteras på konferensen American Diabetes Association?s 71st Scientific Sessions i slutet av juni.
? Även om vi hade hoppats på ett bättre utfall i den europeiska fas III-studien kommer vi nu att fortsätta analysera studieresultaten, tillsammans med data från andra pågående studier, för att bättre förstå och fastställa den terapeutiska effekten av behandlingen. Vår vision att kunna bota typ 1-diabetes ligger fast, kommenterar Peter Zerhouni, tillförordnad vd och koncernchef för Diamyd Medical i en presskommentar.