Annons

Nytt läkemedel mot leukemi godkänt inom EU

Novartis cancerläkemedel Tasigna har godkänts inom
EU för patienter med kronisk myeloisk leukemi som är resistenta mot eller inte
tål annan behandling. Preparatet är sedan tidigare godkänt i USA och i Schweiz.

29 nov 2007, kl 15:11
0

För ungefär ett år sedan godkändes Bristol Myers
Squibbs läkemedel Sprycel (dasatinib) mot kronisk myeloisk leukemi, KML. Nu har
även Novartis preparat Tasigna (nilotinib) godkänts i Europa. Båda läkemedlen
har i in vitrostudier visat sig mer potenta än Glivec (imatinib) som
när det 2001 introducerades innebar väsentligt förbättrad överlevnad för
patienter som drabbats av KML.

Tasigna och Sprycel blockerar, likt Glivec, enzymet
tyrosinkinas Bcr-Abl som orsakar sjukdomen, men de nya substanserna är enligt
tillverkarna designade för att binda effektivare till målproteinet.

Cirka 100 personer insjuknar årligen i Sverige i
KML och det är främst äldre personer som drabbas.