?Så småningom tillåts dödshjälp i Sverige?

?Så småningom tillåts dödshjälp i Sverige?

Åttio procent av svenskarna är för dödshjälp, men i läkarkåren är siffran betydligt lägre. I de länder där aktiv dödshjälp eller läkarassisterat självmord tillåts är det få som utnyttjar det.

11 feb 2008, kl 11:37
1

I en nyligen presenterad undersökning fick svenska läkare ta ställning till om de kan tänka sig att förskriva dödliga doser läkemedel till en patient som är terminalt sjuk och lider svårt. Patienten förutsattes vara kapabel att själv fatta beslutet. Enkäten skickades ut till 1 200 läkare och av de svarande kunde en tredjedel tänka sig att förskriva letala doser läkemedel under de givna förutsättningarna. En fjärdedel var tveksamma och 39 procent var emot.
? Läkare och sjuksköterskor är restriktiva om man jämför med övriga befolkningen. Ungefär 80 procent av svenskarna är för dödshjälp enligt en undersökning som tidigare genomförts av SIFO, säger Rurik Löfmark, överläkare och docent i medicinsk etik vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien.
Den fråga som läkarna fick ta ställning till gäller så kallat läkarassisterat självmord, det vill säga att läkaren förskriver letala doser läkemedel men patienten själv intar substansen.

I delstaten Oregon i USA är detta tilllåtet. En särskild barbiturat i tablettform används. Ett antal kriterier måste vara uppfyllda. Bland annat ska patienten vara klar, redig och själv kapabel att fatta beslut. Förskrivningen av de letala doserna måste också föregås av att ytterligare en läkare konsulterats. Enligt Rurik Löfmark är det få personer i Oregon som utnyttjar rätten till läkarassisterat självmord.
Också i Schweiz är läkarassisterat självmord tillåtet och där kan även utländska medborgare få tillgång till detta.
I Holland och Belgien är aktiv dödshjälp tillåten. Läkare injicerar då vanligtvis morfin i kombination med andningsdeprimerande medel. Metoden anses säkrare än läkarassisterat självmord.
? I Oregon har det hänt att patienter kräkts upp läkemedlet, och till och med vaknat upp efter ett par dagar eftersom inte rätt dos använts, berättar Rurik Löfmark.

När läkare själva bedömt att patienten skulle velat dö och därför överdoserat kallas det för barmhärtighetsmord. Det handlar då om patienter som inte själva kunnat ta ställning.
? Vi har i en undersökning sett att det förekommit sådana avsikter även i Sverige. Men det visade sig också att de doser och de läkemedel som läkarna givit inte varit letala även om de själva trodde det, säger Rurik Löfmark.

Han påpekar att det är svårare att döda en människa genom överdosering än vad många kanske tror.
? I Belgien hade de ett antal fall där läkarna hade försökt att ta livet av svårt sjuka patienter, men det visade sig att de inte hade använt rätt läkemedel. Patienterna dog, men förmodligen för att de var terminalt sjuka och inte på grund av de överdoserade preparaten.
Tror du att dödshjälp kommer att tillåtas i Sverige?
? Ja, utvecklingen i västvärlden har varit att det långsamt blir tillåtet i fler och fler länder. Jag kan mycket väl tänka mig att den möjligheten finns i Sverige om tjugo år.

Bland många läkare finns ett motstånd mot eutanasi. Med tanke på att det sannolikt är läkarna som utför dödshjälpen talar väl det mot att eutanasi så småningom tillåts?
? I Holland och Belgien behöver inte läkarna ställa upp på att genomföra dödshjälp och så skulle det bli även i Sverige. Då säger en del att det finns inga läkare som skulle ställa upp på att ge dödshjälp, men det verkar vara fel.
Skulle du själv kunna tänka dig att förskriva dödlig dos läkemedel till en patient som är terminalt sjuk och lider svårt?
? Det är först när man sitter med en patient som man kan ta ställning till den frågan. Jag vet inte säkert hur jag skulle göra. Men läkare som sätter principen om patientens självbestämmande högt kan nog tänka sig att hjälpa till med denna form av dödshjälp.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. För 9 år sedan när jag var 14 år drabbades min mor av en stor stroke, läkarna kunde inte göra något. Det sista hon sa i livet var att aldrig ville ligga som ett kolli. Hon har inte kunnat prata, röra sig, äta, man får ingen kontakt med henne. Och hon behöver assistenter dygnet runt. Min bror och far gick bort för drygt 1 år sedan i bilolycka och jag vet att min mamma vill vila med dom. när jag sade till mamma framför graven frågade jag henne om hon ville vila med sin son och min pappa, jag bad till gud och sa snälla kläm min hand om du vill det. Och hon lyckades klämma min hand. Då förstod jag och känner min mamma, och hon vill inte fortsätta med detta livet hon går igenom nu. Snälla jag behöver ett svar för jag är så orolig och deprimerad! Mvh Linda Tunström