Hem Taggar Farmacevtisk omsorg

Tag: Farmacevtisk omsorg

Extra rådgivning på norska apotek

I samband med att nya blodförtunnande läkemedel nu introduceras har norska apotek tagit fram ett gemensamt program för extra rådgivning.
1
5 feb 2013, kl 11:48

Patientperspektiv saknas i farmacevtiskt kvalitetsarbete

Vård och behandling ska enligt hälso- och sjukvårdslagen utgå ifrån ett patientcentrerat perspektiv. Men i verkligheten saknas ett tydligt sådant förhållningssätt i läkemedelskommittéernas och farmacevternas arbete för bättre läkemedelsanvändning. Det visar en...
24 jan 2007, kl 16:43

Farmacevter i vården förbättrar behandlingen

Att farmacevter arbetar direkt med patienter ute på vårdavdelningar i samarbete med annan vårdpersonal minskar antalet läkemedelsfel och förbättrar behandlingen. Det visar en metaanalys av 36 publicerade studier.
16 jun 2006, kl 13:14