Hem Taggar Brister

Tag: Brister

Allvarliga brister kring försäljning av receptfritt

Kunskapsnivån kring försäljning av receptfria läkemedel måste öka, enligt Läkemedelsverket. Vanligaste inrapporterade bristen är att sälja utan att ha anmält handel.
15 jun 2016, kl 10:42

För lite tid till kompetensutveckling

Redan förra året visade Farmaciförbundets undersökning att medlemmarnas kompetensutveckling hade brister. I årets undersökning har situationen inte förbättrats, enligt fackförbundet är det snarare tvärtom.
8 nov 2011, kl 11:21

Läkemedelsbehandling av äldre ifrågasätts

Äldre människor behandlas ofta med psykofarmaka och smärtstillande läkemedel. Men behandlingen är inte alltid optimal, speciellt inte bland äldre på särskilt boende. Det visar en avhandling från Umeå universitet.
21 apr 2008, kl 15:19