För lite tid till kompetensutveckling

Redan förra året visade Farmaciförbundets undersökning att medlemmarnas kompetensutveckling hade brister. I årets undersökning har situationen inte förbättrats, enligt fackförbundet är det snarare tvärtom.

8 nov 2011, kl 11:21
0

Annons

I årets undersökning, som bygger på de 945 medlemmar som svarat på hela enkäten anser 52 procent att möjligheterna till kompetensutveckling blivit sämre under det senaste året. Av de som svarade arbetade omkring 90 procent i apoteksbranschen också för fem år sedan. Att majoriteten anser att man fått mindre tid till kompetensutveckling beror på kedjornas fokus på vinst, anser Gunilla Andersson, vice ordförande i Farmaciförbundet.
? Man drar in på personal och även om man som anställd har en tid avsatt för kompetensutveckling så hinner man inte.
Gunilla Andersson är också rädd att den negativa trenden kan fortsätta.
? Apoteken blir fler, men läkarna skriver inte ut fler recept och konkurrensen hårdnar. Så även om apoteken fortfarande går med vinst är det inte några lysande siffror, säger hon.

Av de som svarat
på enkäten hanterar drygt 80 procent läkemedel mot kund, 770 personer och av dem svarade drygt 54 procent att de inte får tillräcklig kompetensutveckling för att klara sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.
För att komma tillrätta med kunskapsluckorna hos de anställda har Farmaciförbundet tillsammans med undersökningen lanserat ett åtgärdsprogram som man anser skulle höja kompetensnivån på apoteken.
Läkemedelsakademins nätbaserade kurser som flera apotekskedjor använt under 2011, tycker Gunilla Andersson är bra, men det är den avsatta tiden som är problemet.
? Men många apotek tycks också främst vara inriktade på att utbilda personalen om sina egna varumärken, medan de anställa behöver och vill ha utbildning om alla varor och nya läkemedel.

Bland annat anser fackförbundet
att alla anställda bör ha rätt till schemalagd kompetensutveckling under arbetstid, åtminstone 1-1,5 timmar i veckan. Eftersom förbundet anser läget så allvarligt vill man också att Läkemedelsverket vid sina inspektioner ska granska kompetensutvecklingen för all personal på apoteken. En nationell kunskapsplattform med oberoende information om läkemedel som all personal på apotek har tillgång till är ett annat av de sammanlagt tio förslagen.