Annons

Överförskrivning av antibiotika till amerikanska barn

Barnläkare i USA skriver varje år ut mer än tio miljoner recept på antibiotika i onödan.

8 nov 2011, kl 11:57
0

I studien ingick ett nationellt urval av cirka 65 000 barn som mellan 2006 och 2008 gjorde ett besök på en öppenvårdsmottagning. Vart femte besök resulterade i ett recept på antibiotika. Anledningen var i de flesta fall sjukdomar i andningsorganen. En del av de sjukdomarna orsakas av bakterier, men nästan 25 procent av all antibiotika som skrevs ut gavs till barn som troligen eller definitivt inte kräver antibiotika som till exempel bronkit, influensa och astma.

Översätter man förskrivningsmönstret
på hela befolkningen innebär det att det skrivs ut cirka tio miljoner recept på antibiotika till barn som sannolikt inte kommer att göra något barn friskt, men däremot kan göra skada, menar forskarna.