Annons

Nya regler vid förskrivning

 I mitten av den här månaden börjar flera ändringar i Läkemedelsverkets receptföreskrifter att gälla. Bland annat utökas barnmorskornas förskrivningsrätt.

8 nov 2011, kl 15:30
0

Från och med den 16 november kan barnmorskor skriva ut Doxycyklin vid verifierad klamydiainfektion. Det är en utökning av yrkeskårens förskrivningsrätt. Även så kallade käkkirurger får utökade möjligheter till förskrivning. De får enligt de nya reglerna förskriva alla typer av läkemedel.

En annan förändring
är att förskrivare vid en pandemi kan lämna ut antibiotika för hela behandlingstiden, patienten behöver alltså inte gå till apotek och därmed riskera att smitta flera. Förskrivare får också vid sådana extraordinära tillfällen rätt att även lämna ut läkemedel mot värk och feber, allt för att minimera smittspridning.

Från den 16 november
blir det också möjligt att iterera narkotiska läkemedel under förteckning II och III, förutsättningen är att förskrivaren angett att receptet ska förvaras på ett särskilt angivet apotek.