Annons

Flopp för Astras nya antidepressiva

I den första fas III studien på en ny antidepressiv substans mot egentlig depression nådde man inte det uppsatta målet.

9 nov 2011, kl 11:20
0

Vintern 2009 ingick Astrazeneca och det amerikanska forskningsbolaget Targacept ett avtal om att utveckla och marknadsföra en ny kandidat TC-5214 som tilläggsbehandling vid depression. För det avtalet betalade Astrazeneca 200 miljoner dollar som förstagångsbetalning.

I den här första
fas III studien ingick 295 patienter som testade substansen som tilläggsbehandling under åtta veckor, men man nådde inte det uppsatta målet.
Men ytterligare tre fas III studier pågår och enligt analytiker behöver loppet inte vara kört.

Bank of Americas
analytiker anser, enligt nyhetsbyrån Six, att det visserligen var ett bakslag, men att blandade resultat inte är ovanligt när det gäller antidepressiva läkemedel. Nu behöver företaget visa på effekt för två av de tre återstående studierna samt den långsiktiga säkerhetsstudien för att kunna ansöka om godkännande.
Deutsche Banks analys är att det är mycket möjligt att de återstående studierna visar på bättre resultat, men är samtidigt skeptiska till det eftersom man i den här studien inte lyckades nå upp till det primära målet.