Hem Taggar Beredskap

Tag: Beredskap

Ha alltid läkemedel hemma så att det räcker en månad

Patienter uppmanas att ha en buffert med läkemedel och förbrukningsmaterial inför kriser och bristsituationer.
27 feb 2023, kl 17:01

Staten föreslås få utökad roll vid kriser i vården

Utredaren Åsa Kullgren har lämnat slutbetänkandet av utredningen om sjukvårdens beredskap till regeringen.
23 feb 2022, kl 13:34

Avstyrker statligt ansvar för läkemedelsinköp i kris

I ett remissvar anser SKR att de som normalt ansvarar för inköp av läkemedel bör göra det även i en krissituation.
28 jun 2021, kl 09:37

Lagerhållning ska stärka beredskapen

Den statliga utredaren Åsa Kullgren föreslår bland annat ökad lagerhållning av läkemedel i flera olika nivåer och inrättande av beredskapsapotek landet runt.
31 mar 2021, kl 12:44

Vill öka lagerhållning av läkemedel

Regionerna bör snarast förbättra sin lagerhållning av läkemedel och sjukvårdsmaterial, anser den statliga utredningen om vårdens beredskap.
7 apr 2020, kl 14:32

Gemensamma inköp ska säkra kritiska läkemedel

För att säkra tillgången till kritiskt viktiga läkemedel i landet ska inköpen samordnas av fyra regioner.
3 apr 2020, kl 13:22

Läkemedelsförsörjningen i kristid ska säkras

Förstärkt läkemedelsberedskap är en viktig fråga i ny utredning om vårdens kapacitet vid krig och kris.
14 aug 2018, kl 11:19

Smittskyddet ska granskas

En särskild utredare ska se över landets myndigheter som är verksamma inom smittskyddsområdet. Allt högre krav på beredskap och samordning har lett fram till regeringens beslut.
19 maj 2008, kl 11:49

Indonesien vägrar WHO-samarbete

Efter ett WHO-möte i förra veckan vägrar Indonesien fortfarande att lämna ut isolat av nya H5N1-stammar till Världshälsoorganistaionen, WHO. Konflikten håller på att bli storpolitik och hotar det system som ska garantera att världen...
26 nov 2007, kl 20:23