Annons
Läkemedelsförsörjningen i kristid ska säkras

Läkemedelsförsörjningen i kristid ska säkras

Förstärkt läkemedelsberedskap är en viktig fråga i ny utredning om vårdens kapacitet vid krig och kris.

14 aug 2018, kl 11:19
0

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska göra en total översyn av hälso- och sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser. Utredningen ingår i det pågående arbetet för att återuppbygga det svenska samhällets krisberedskap. Syftet med den nya utredningen är att ta reda på hur den svenska hälso- och sjukvården bör vara rustad för att klara allvarliga händelser i fredstid samt lägen med höjd försvarsberedskap.

– Utredningen ska se över vem som gör vad och när, för när krisen inträffar ska ansvaret vara glasklart. Sjukvården måste vara redo också för morgondagens kriser, sade socialminister Annika Strandhäll när utredningsdirektiven presenterades.

En av utredarens viktigaste uppgifter blir att se över och föreslå förbättringar av beredskapen när det gäller läkemedel, sjukvårdsmateriel och medicinteknik. ”Om krisen eller kriget kommer måste svenskarna kunna lita på att nödvändig medicin finns tillgänglig”, skriver regeringen.

När det gäller beredskapen på läkemedelsområdet finns flera viktiga ansvarsfrågor att lösa. Inte minst denna; vem eller vilka aktörer ska ansvara för att befolkningen har tillgång till de viktiga läkemedlen även vid krig och andra kriser och katastrofer? Före omregleringen 2009 hade det dåvarande Apoteksmonopolet ett sådant ansvar att ha lager- och leveransberedskap, anpassa verksamheten till den säkerhetspolitiska situationen och åta sig uppgifter inom totalförsvaret. Ingen aktör fick överta det ansvaret vid omregleringen av apoteksmarknaden.

En trend som också påverkar beredskapen är att företagen i dag av affärsmässiga skäl strävar efter att distribuera ”just-in-time” och hålla så små lager som möjligt. Det blir allt vanligare med restsituationer, såväl i Sverige som globalt. För närvarande pågår bland annat därför också ett nationellt projekt om resursförstärkt läkemedelsförsörjning vid kris, höjd beredskap och krig som drivs av Region Skåne, med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Den nya statliga utredningen om hälso- och sjukvårdens krisberedskap ska redovisa sina slutsatser senast den 31 december 2020.