Annons
Ny Sverigechef, värmebölja och alzheimerframgångar

Ny Sverigechef, värmebölja och alzheimerframgångar

Förutom att solen har gassat mer än vanligt har det hänt en hel del på läkemedelsområdet i sommar.

13 aug 2018, kl 14:26
0

Katarina Ageborg. Foto: Astrazeneca.

Tomer Feffer. Foto: Bayer.

Magnus Åsén. Foto: E-hälsomyndigheten.

Ingen har lämnats oberörd av sommarens rekordvärme. I mitten av juli gick Folkhälsomyndigheten ut med råd till kommuner, landsting, regioner och privata aktörer för att minska hälsoriskerna i samband med det rekordvarma vädret. Särskilt utsatta har äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn och gravida varit, liksom personer som tar viss medicin.

Även Stockholms läns landsting informerade via läkemedelsinformationen Janusinfo.se om beredning och förvaring av läkemedel vid kraftig värme och hög luftfuktighet.

Under sommaren hände även en hel del annat. Läkemedelsbolaget Bioarctic, grundat i Uppsala men numera beläget på Kungsholmen i Stockholm, presenterade i slutet av juli resultaten från en fas IIb-studie som genomförts i samarbete med det japanska läkemedelsbolaget Eisai på Bioarctics läkemedelskandidat BAN2401 mot tidig Alzheimers sjukdom.

Enligt ett pressmeddelande från Bioarctic visade studieresultaten på en statistiskt signifikant behandlingseffekt och en inbromsning av sjukdomen efter 18 månaders behandling. I den randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade studien ingick 856 personer med tidig Alzheimers sjukdom. De mest positiva effekterna uppmättes i den grupp som fick den högsta dosen av läkemedelskandidaten och involverade långsammare kognitiv försämring, mätt utifrån mätskalan ADCOMS, och minskad ansamling av amyloida plack i hjärnan, mätt med PET.

I augusti meddelade även Bioarctic att man tar över rättigheterna till ett annat forskningsprojekt rörande alzheimer, hittills samägt med Eisai. Projektet befinner sig fortfarande i tidig fas och Bioarctic ska utveckla nya antikroppsbehandlingar mot sjukdomen.

Osäkerheten kring förskrivningen av det hiv-förebyggande läkemedlet PrEP (emtricitabin tenofovirdisoproxil) har varit stor. I juni kom dock NT-rådet med sina rekommendationer till kommuner och landsting som tydliggör att läkemedlet i första hand ska förskrivas till män som har sex med män och där risken för hiv-smitta anses stor och där andra smittförebyggande insatser inte bedöms tillräckliga. Behandlingen bör också bekostas av det offentliga och läkemedlet ingå i läkemedelsförmånen.

I slutet av juli meddelade hälso- och sjukvårdslandstingsrådet i Stockholm, Anna Starbrink (L), att Venhälsan i Stockholm ska få i uppdrag att förskriva PrEP till riskgrupper inom Stockholms läns sjukvård. Stockholm blir därmed första landstinget att rekommendera förskrivning. Totalt beräknas 500 personer befinna sig i riskgruppen i landet, varav cirka 200 till 250 i Stockholms län.

Under sommaren rekommenderades också 16 läkemedel godkännande i EU, varav tre biosimilarer och två särläkemedel. Till de senare hör Onpattro (patisiran), för behandling av den ärftliga och livshotande sjukdomen hATTR som beror på felveckade transtyretinproteiner. Sjukdomen leder till hjärtproblem, muskelsvaghet, svårigheter att gå och undernäring. Onpattro är ett så kallat siRNA-läkemedel, vilket innebär att det utgörs av en kort sträng av syntetiskt genetiskt material som kan ersätta det felaktiga genetiska materialet med produktion av korrekt veckade proteiner som följd.

Nyligen godkändes Onpattro av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. FDA har också godkänt den svenskutvecklade appen Natural Cycles som preventivmetod. I Sverige är appen sedan januari under granskning av Läkemedelsverket, efter anmälningar om oönskade graviditeter, något som Läkemedelsvärlden rapporterat om tidigare. Enligt Di Digital ska utredningen vara klar i september i år.

Under sommaren har folk även bytt jobb. I mitten av juli meddelades att Katarina Ageborg blir ny Sverige-vd för Astrazeneca, efter Jan-Olof Jacke som lämnar bolaget för att ta över som vd på Svenskt Näringsliv, som Läkemedelsvärlden rapporterat om. Katarina Ageborg har suttit i Astrazenecas koncernledning sedan 2011 och är hållbarhetschef och Chief compliance officer (CCO) i bolaget – roller som hon kommer att fortsätta ha även som vd. Katarina Ageborg tillträdde som Sverige-vd den 1 augusti.

Även läkemedelsföretaget Bayer har fått ny Sverige-vd. Den 1 augusti tillträdde Tomer Feffer som ansvarig för Bayer i Sverige och för bolagets läkemedelsverksamhet i Skandinavien. Han kommer närmast från rollen som vd för Bayer Israel.

På e-hälsomyndigheten, som ju flyttat från Stockholm till Kalmar och i samband med det tappat en hel del folk, rekryteras för fullt – bland annat till arbetet med den Nationella läkemedelslistan. Trettio nya medarbetare söks och nyligen meddelade myndigheten  att arbetet ska ledas av Magnus Åsén, civilingenjör i elektroteknik som närmast arbetat på Telenor. Magnus Åsén tillträder tjänsten den 12 september.

Redaktionen på Läkemedelsvärlden är nu tillbaka efter sommarledigheten och ser fram emot att fortsätta bevaka stort och smått inom läkemedelsområdet. Hör gärna av dig med tips på saker du vill att vi tittar närmare på.