Hem Taggar Riskinformation

Tag: Riskinformation

Risperidon ökar risken för cerebrovaskulär sjukdom

Läkemedelsverket och FDA varnar för en möjligt ökad risk för insjuknande i stroke och TIA vid användning av schizofreniläkemedlet risperidon. Äldre patienter med vaskulär demens tillhör en riskgrupp som bör uppmärksammas särskilt...
28 apr 2003, kl 13:13