Risperidon ökar risken för cerebrovaskulär sjukdom

Läkemedelsverket och FDA varnar för en möjligt ökad risk för insjuknande i stroke och TIA vid användning av schizofreniläkemedlet risperidon. Äldre patienter med vaskulär demens tillhör en riskgrupp som bör uppmärksammas särskilt vid behandling med detta läkemedel.

28 apr 2003, kl 13:13
0

Upptäckten att risperidon kan ge ökad risk för cerebrovaskulär sjukdom som TIA och stroke kommer från fyra nyligen genomförda placebokontrollerade studier. Risperidon är ett neuroleptikum för behandling av schizofreni eller allvarliga orostillstånd hos patienter med demenssjukdom. Studierna utfördes på indikationen demens. I placebogruppen insjuknade 1,5 procent av patienterna i cerebrovaskulära händelser medan 3,8 procent drabbades i risperidongruppen.

I två av tre studier användes en flexibel dosering av risperidon och det var framför allt i dessa prövningar som den ökade risken kunde ses. Däremot kunde inget dossamband påvisas. Patienterna var mellan 73 och 97 år gamla med en genomsnittsålder på 85 år. Hög ålder och vaskulär demens verkade vara möjliga riskfaktorer men några statistiskt signifikanta samband kunde inte hittas.

Ytterligare studier av risperidon på indikationen demens pågår men redan nu förs den nya riskinformationen in i produktinformationen.