Ökande antibiotikaresistens på svenska sjukhus

Enterokocker med resistens mot ampicillin är en förvånansvärt vanlig orsak till infektioner på svenska sjukhus. Däremot är vancomycinresistens fortfarande ovanlig enligt en ny avhandling från Uppsala universitet.

29 apr 2003, kl 14:21
0

Annons

Drygt 20 procent av patienterna på 27 svenska sjukhus bär på ampicillinresistenta enterokocker enligt en avhandling som Erik Torell från institutionen för medicinska vetenskaper nyligen försvarade vid Uppsala universitet. Utanför sjukhuset var motsvarande siffra endast en procent. Vancomycinresistenta enterokocker kunde påvisas hos sex procent av sjukhusinlagda medan det inte kunde visas någon förekomst hos personer som inte låg på sjukhus.

Enligt Erik Torell sker spridningen av ampicillinresistenta enterokocker huvudsakligen via sjukhusvård. Mer än fem dagars användning av antibiotika, långa vårdtider och spridning mellan patienter kunde förknippas med det ökade antalet infektioner med ampicillinresistenta enterokocker.

Under 1990-talet har antibiotikaresistens både mot ampicillin och vancomycin ökat på sjukhus i hela världen med störst ökning i USA.