Bakterieproteinet invasin dödar cancerceller

Bakterieproteinet invasin dödar tumörceller hos människa. Det har Ignacio Arencibia vid institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet kommit fram till i sitt avhandlingsarbete som försvaras idag den 25 april.

24 apr 2003, kl 16:41
0

Invasin binder till och aktiverar T-lymfocyter i immunförsvaret, får dem att förflytta sig och bilda utskott, pseudopodier. Aktiveringen sker via bindning till en receptormolekyl på cellytan. Invasin binder även till leukemiceller och fasta tumörceller från adenocarcinom, prostatacancer och gliomceller.

Effekten uppkommer genom att apoptosen, den programmerade celldöden, startas. Den här apoptosmekanismen använder en alternativ signalväg, oberoende av den klassiska vägen via kaspaser. Ignacio Arencibias avhandling kan peka på ett nytt sätt att behandla vissa cancerformer. Enligt ett pressmeddelande från Umeå universitet har lyckade försök bland annat gjorts på att behandla lungadenocarcinom hos möss.