Hem Taggar Risk-nytta

Tag: Risk-nytta

Ännu en granskning av icke-selektiva NSAID

Risken för hjärt-kärlbiverkningar med icke-selektiva NSAID ska ännu en gång undersökas av det europeiska läkemedelsverket EMA. Myndigheten ska granska alla tillgängliga data för att klargöra om nya data påverkar nytta-riskbedömningen.
27 okt 2011, kl 11:45