Annons

Ännu en granskning av icke-selektiva NSAID

Risken för hjärt-kärlbiverkningar med icke-selektiva NSAID ska ännu en gång undersökas av det europeiska läkemedelsverket EMA. Myndigheten ska granska alla tillgängliga data för att klargöra om nya data påverkar nytta-riskbedömningen.

27 okt 2011, kl 11:45
0

Annons

Vid den senaste utredning 2006 som EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP genomförde, bedömdes nyttan överväga riskerna om behandlingsrekommendationerna följs. Man konstaterade dock att en lätt ökad risk för exempelvis hjärtattack och stroke inte kunde uteslutas, i synnerhet vid behandling med höga doser under lång tid.

Anledningen till den nya utvärderingen är att det sedan 2006 har publicerats ett antal nya studier. Nyligen blev resultaten tillgängliga från det oberoende forskningsprojektet ?Safety of non-steroidal antiinflammatory drugs? (SOS) som leddes av Erasmus University i Rotterdam och finansierades av EU-kommissionen.

CHMP kommer nu att gå igenom resultaten från denna metaanalys, samt data från kliniska prövningar och epidemiologiska studier, och biverkningsrapporter för icke-selektiva NSAID, för att klargöra om bedömningen från 2006 behöver omvärderas. Det är fortfarande oklart när utvärderingen ska vara klar.

Följande icke-selektiva NSAID ingår i utredningen:

? diklofenak

? etodolak

? ibuprofen

? indometacin

? ketoprofen

? meloxikam

? nabumeton

? naproxen

? nimesulid

? piroxikam