Annons

Ökad risk för äggstocks-cancer efter IVF-behandling

Kvinnor vars äggstockar har stimulerats under IVF-behandling löper dubbelt så hög risk att drabbas av olika äggstocksmaligniteter, inklusive cancer, senare i livet jämfört med kvinnor som inte genomgått IVF-behandling. Det visar en holländsk studie.

27 okt 2011, kl 10:43
0

Annons

I registerstudien inkluderades 19 146 kvinnor som fick IVF-behandling i Nederländerna mellan åren 1983 och 1995, och en jämförelsegrupp bestående av 6 006 subfertila kvinnor som inte behandlades med IVF.

Efter en uppföljningstid på i median 14,7 år, var risken för förstadier till ovarietumörer (borderline) nästan dubblerad i IVF-gruppen jämfört med den allmänna befolkningen. Borderline definieras i detta fall som onormala celler som kan utvecklas till cancer, men som oftast inte gör det.

Risken för invasiv ovariecancer var inte förhöjd, men ökade med längre uppföljning efter första IVF (P = 0,02), med en riskkvot om 3,54 efter 15 år. En kombination av borderline-tumörer och alla äggstocks-maligniteter var risken signifikant ökad i IVF-gruppen jämfört med den subfertila jämförelsegruppen, med en riskkvot om 4,23.

Totalt bland de drygt 25000 kvinnorna fann man 61 äggstocks-maligniteter, varav 31 var borderline-tumörer och 30 var invasiv cancer

Författarna menar att även om ökningen sker från en låg nivå, bör resultaten undersökas mer. Den ökade risken bör också diskuteras med kvinnor som vill undergå IVF-behandling.