Annons

Sänkt maxdos för antidepressivt medel

I mitten av september sänkte USA den rekommenderade maxdosen av citalopram. Nu följer Sverige efter.

28 okt 2011, kl 11:43
0

Annons

Efter rapporter att höga doser av citalopram kan orsaka störningar i hjärtrymten har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA granskat en studie som observerat EKG-förändringar hos friska vuxna personer som fått citalopram i doser om 20-60 mg dagligen.

De som fick 60 mg citalopram hade ökad risk för QT-förlängning, vilket kan leda till allvarlig hjärtrytmrubbning. Därför sänker Läkemedelsverket nu den rekommenderade dagliga maxdosen till 40 mg och 20 mg för äldre och patienter med nedsatt leverfunktion. Tidigare var den maximala dygnsdosen 60 milligram.

Läkemedelsverket rekommenderar dock att maxdosen gradvis sänks. Patienter som behandlas för eller har medfött långt QT-syndrom bör inte samtidigt behandlas med citalopram.