Annons

Landsting satsar på mindre antibiotika

I hopp om att minska förskrivningen av antibiotika drar flera landsting igång satsningar för att få ned den felaktiga och onödiga användningen.

3 okt 2011, kl 11:30
0

Annons

Kampanjerna är en del i den patientsäkerhetssatsning som regeringen och landstingen tagit fram. Landsting som minskar sin antibiotikaförskrivning genom bättre följsamhet till behandlingsrekommendationerna ska premieras och ersättas.

I Stockholm, som
har den högsta förskrivningen per person, lanseras nu en kampanj som främst vänder sig till småbarnsföräldrar eftersom överförskrivningen är störst bland förskolebarn.
I till exempel Gotland och Sörmland går man ut bredare med budskapet att det inte behövs antibiotika vid enklare infektioner som förkylningar.

Flera landsting
, bland annat Sörmland, tar också hjälp av Youtube för att få ut sitt budskap.