Annons

Antibiotikaresistens dyrt för samhället

2007 orsakade två antibiotikaresistenta bakterier 8 000 dödsfall och
kostade 62 miljoner euro i vård enligt en europeisk studie. Nu vill
Smittskyddsinstitutet öka kunskapen om kostnaderna.

28 okt 2011, kl 12:45
0

Annons

Forskare från Holland och Storbritannien har i en ny studie uppskattat konsekvenserna av infektioner i blodet av två antibiotikaresistenta bakterier (MRSA och E. coli). Under 2007 förekom bakterierna hos patienter i 31 europeiska länder.

Forskarna beräknade efter data från 1 293 sjukhus att infektioner med MRSA orsakade 5 503 dödsfall och medförde 255 683 extra vårddagar medan E. coli orsakade 2 712 dödsfall och medförde 120 065 extra vårddagar. Det gav tillsammans extra kostnader på 62 miljoner euro. Studien har publicerats i tidskriften Plos Medicine.

Uppskattningar visar att 2015 kommer ungefär 17 000 personer att avlida på grund av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier.

Smittskyddsinstitutet menar att det inte finns tillräckliga kunskaper om antibiotikaresistens. Därför ska man genom ett nytt projekt informera om hur antibiotikaresistens påverkar hälso- och sjukvården, både vad gäller belastning och kostnader.

Läs mer om antibiotikaresistens i det kommande numret av Läkemedelsvärlden.