Annons

Dyr behandling mot psoriasis stoppas

Läkemedelsverket rekommenderar att svårt sjuka psoriasispatienter behandlas med
biologiska läkemedel. Det hindrar inte Region Skåne från att stoppa
behandlingen för ett 30-tal psoriasispatienter av ekonomiska skäl.

5 sep 2011, kl 17:00
0

Annons

Sedan i somras har patienter vid hudkliniken vid Skåne universitetssjukhus fått sin behandling med biologiska läkemedel mot psoriasis avbruten. Dessutom får inga nya patienter behandlingen.

Anledningen är att behandlingen är för dyr då den kostar cirka 200 000 kronor per år och patient. En minskad budget för hudkliniken och ökade kostnader för läkemedel har medfört att hudklinikens chef behövt välja mellan att avbryta behandlingen för psoriasispatienterna eller dra ner på personal som kan ta emot hudcancerpatienter.

– Det är mycket märkligt att 30 patienter av 90 inte ska få sin behandling. De som står på biologiska läkemedel har prövat allt annat. De som får behandlingen kan närmast betraktas som gravt handikappade och är endast en minoritet av alla psoriatiker, säger Lars Ettarp, ordförande för Psoriasisförbundet.

Medlemmar i Psoriasisförbundet hörde av sig då de inte fick sina recept förnyade. Förbundet har inte hört om något annat landsting som har avbrutit behandling enbart av kostnadsskäl men att det finns flera där nya patienter har svårt att få behandling med biologiska läkemedel. Man vill nu ta upp frågan med Socialstyrelsen.
– Det är en nationell fråga för alla psoriasispatienter. Om en så stor region kan bete sig så här så kan det ske även i andra delar av landet, säger Lars Ettarp.

Läkemedelsverket gick i juni ut med nya rekommendationer för behandling av psoriasis. Myndigheten konstaterar att biologiska läkemedel är effektiva för behandling av svår psoriasis och psoriasisartrit som inte svarat på traditionell systemisk behandling eller av andra anledningar inte kan behandlas med traditionella medel.
– Vi på Läkemedelsverket uttalar oss inte om kostnaderna för behandlingar. När vi gör våra rekommendationer baserar vi det den samlade vetenskapliga dokumentationen gällande effekt och säkerhet. Det är ändå upp till varje landsting att avgöra behandling utifrån sina ekonomiska resurser, säger Mårten Forrest vid Läkemedelsverket.