Hem Taggar Orphan drug

Tag: Orphan drug

Första läkemedlet mot myelofibros godkänt

Amerikanska FDA har godkänt ruxolitinib (Jakafi) som första läkemedel för specifik behandling av den sällsynta benmärgssjukdomen myelofibros.
17 nov 2011, kl 11:20