Hem Taggar Livsmedel

Tag: Livsmedel

Vanligt ämne i läkemedel kan förbjudas

Titandioxid är ett mycket vanligt hjälpämne i våra läkemedel, men har blivit förbjudet som tillsats i livsmedel. Nu diskuteras en utfasning även i läkemedel.
7 aug 2023, kl 07:37

Shigella-utbrott utreds i sydvästra Sverige

Folkhälsomyndigheten utreder nu utbrott som tarmbakterien shigella har orsakat i de södra och västra delarna av landet.
11 nov 2015, kl 11:56

Inga läkemedelsrester i animalisk mat

Livsmedelsverket hittade inga otillåtna halter av läkemedel i de prover som togs från animaliska livsmedel och levande djur under förra året.
2
22 sep 2014, kl 08:09

Yoghurt förebygger magsår

Japanska forskare har testat en ny typ av yoghurt som motverkar magsårsbakterien Helicobacter pylori. Resultatet av den första kliniska prövningen är positivt.
23 mar 2009, kl 13:25