Yoghurt förebygger magsår

Japanska forskare har testat en ny typ av yoghurt som motverkar
magsårsbakterien Helicobacter pylori. Resultatet av den första kliniska
prövningen är positivt.

23 mar 2009, kl 13:25
0

Annons

Forskarna har velat hitta ett billigt sätt att behandla och förebygga magsår som orsakas av bakterien Helicobacter pylori. Magsår brukar behandlas med antibiotika, men i fattiga länder är det inte många som har råd med eller tillgång till antibiotika. Ett antal forskningsstudier har visat att obehandlade magsår leder till undernäring och stora hälsoproblem hos barn.

Helicobacter pylori behöver enzymet ureas för att kunna infektera magsäcken. Forskarna bakom studien injicerade ureas i kycklingar som producerade antikroppar mot ureas. Dessa antikroppar tillsattes till yoghurten och 42 försökspersoner infekterade med Helicobacter pylori fick prova behandlingen i fyra veckor. Hälften fick äta vanlig naturell yoghurt dagligen och hälften fick yoghurt med antikroppar mot ureas. Forskarna mätte halterna av vissa substanser som bildas när ureas aktiveras. Försökspersonerna som åt yoghurt med antikroppar hade betydligt lägre halter av dessa substanser jämfört med dem som åt vanlig yoghurt.

Artikelförfattarna säger att dessa resultat visar att Helicobacter pylori blir mindre aktiv och den nya typen av yoghurt fungerar som ett vaccin mot magsårsbakterien. Antibiotika är mer effektiva mot Helicobacter pylori än yoghurt med antikroppar, men den nya behandlingen är betydligt billigare och kan användas dagligen, påpekar Hajime Hatta, en av forskarna bakom studien.

Den nya typen av yoghurt säljs redan i Japan, Korea och Taiwan och forskarna hoppas att deras resultat kommer att göra att fler länder blir intresserade av bakteriebekämpande livsmedel.