Annons

Ökning av tuberkulos i Sverige

Förra året rapporterades 554 nya fall av tuberkulos i Sverige. Det är en ökning med 13 procent jämfört med året innan.

23 mar 2009, kl 15:20
0

Annons

Inför WHO:s Världstuberkulosdag i morgon har Smittskyddsinstitutet publicerat statistik över förra årets rapporterade fall av sjukdomen i Sverige.
Den visar att antalet rapporterade fall ökade förra året jämfört med 2007. Ökningen har främst skett bland utrikes födda, speciellt från länder på Afrikas horn. Knappt 40 procent av de utrikesfödda tros ha blivit smittade i Sverige.

I den i Sverige
födda befolkningen minskade antalet nya fall till 94 förra året, 2007 rapporterades 110 nya fall.
Från slutet av 1980-talet fram till 2003 minskade amtalet tuberkulosfall stadigt i Sverige, främst beroende på stor minskning i den svenskfödda befolkningen. Men under de senaste fem åren har antalet, och andelen tuberkulosfall bland utrikes födda, ökat och därmed också den totala förekomsten.

13 procent
av patienterna var resistenta mot minst ett av de fyra läkemedel som ingår i standardbehandlingen isoniazid, rifampicin, ethambutol och pyrazinamid.
Globalt räknar WHO med att cirka 1,6 miljoner människor dör varje år på grund av tuberkulos. Organisationens delmål är att den siffran ska halveras till 2015.