Hem Taggar Kostnadsjämförelser

Tag: Kostnadsjämförelser

Kostnadseffektivt med självtest för HPV

Utifrån ett samhällsperspektiv är det kostnadseffektivt att låta kvinnor testa sig själva i hemmet för HPV-infektioner jämfört med dagens cellprovskontroll. Dessutom kan självtestet nå kvinnor som vanligtvis inte går på kontroller.
29 apr 2013, kl 10:15

"Kr/DDD är inget jämförpris?

Kr/DDD är ett bra jämförpris på läkemedel om, men bara om, DDD är ett bra jämförmått på läkemedel. Så är inte alltid fallet vilket en enkel tabell över DDD inom några viktiga...
23 okt 2001, kl 14:10

"Många läkemedelskommittéer har förstått hur kr/DDD skall användas"

Vi är förvånade över att ett enkelt mått som kr/DDD kan missuppfattas av en klinisk farmakolog som borde vara tränad i att förstå vad olika måttenheter betyder. Hoffmann ramlar i den grop...
23 okt 2001, kl 14:04

Läkemedelsvärlden har inte anammat något mått

Syftet var att på ett enkelt sätt visa att nyare preparat kostar mer än äldre.
23 okt 2001, kl 13:55