Hem Taggar Gör rätt

Tag: Gör rätt

Lex Maria inget mått på felmedicinering

Lex Maria anmälningar är inget mått på om generikautbytet ökar risken för felmedicinering. Det menar Sveriges apoteksförening i sitt svar på TLV:s slutsats att modellen bör permanentas.
21 sep 2011, kl 14:05