Annons
Lex Maria inget mått på felmedicinering

Lex Maria inget mått på felmedicinering

Lex Maria anmälningar är inget mått på om generikautbytet ökar risken för felmedicinering. Det menar Sveriges apoteksförening i sitt svar på TLV:s slutsats att modellen bör permanentas.

21 sep 2011, kl 14:05
0

Annons

I sin utvärdering av modellen för generikautbytet fann TLV att den fungerar bra och anser att den nuvarande bör permanentas. Men den nuvarande modellen har fått mycket kritik av Sveriges Apoteksförening bland annat för att byten varje månad riskerar patientsäkerheten eftersom risken ökar för att patienter tar ?samma? piller ur flera burkar och överdoserar.
TLV menade i sin rapport att det inte finns belägg för den kritiken. I sin utvärdering har myndigheten bland annat hört med Socialstyrelsen om eventuella lex Maria ? ärenden kopplade till det generiska utbytet och fann inga sådana exempel. Inte heller fann man vid en genomgång av biverkningsrapporter till Läkemedelsverket att generikautbytet i sin nuvarande form lett till fler sådana.

Men att det skulle
vara argument för att problemet överdrivits av apoteksföreningen tillbakavisas av Johan Wallér vd för apoteksföreningen.
? Lex Maria är ju professionens sätt att anmäla sig själv när man gjort något fel. Men när vi använder oss av generikasystemet så gör vi inte fel, utan gör som vi ska. Apotekspersonal gör en lex Maria-anmälan om man till exempel gör en felexpedition, men det här är ju inte en fråga om felexpedition, här expedierar vi ju rätt!

Det är inte
på apoteket som problemet uppstår, utan när patienten kommer hem och kanske har flera burkar med olika namn, men med samma läkemedel i burken eller asken. Det är där risken för felmedicinering uppstår, menar Johan Wallér och hänvisar till en studie som publicerades i våras och som just påpekar de riskerna.
? Och när det gäller biverkningsrapporterna till Läkemedelsverket så ser man inte där om själva modellen med generikautbytet innebär problem med biverkningar, säger Johan Wallér.

Även om TLV
nu föreslår att den nuvarande modellen för generikautbytet permanentas, så pågår det för tillfället flera andra utredningar där utbytet i sin nuvarande form också kommer att utvärderas.