Hem Taggar Dubbelt

Tag: Dubbelt

Gener avgör nyttan av folsyra

Hos många kvinnor kan tillskott av folsyra kopplas till en minskad risk för bröstcancer. Men för dem med en viss genetisk uppsättning kan det istället öka risken enligt en svensk studie.
8 apr 2010, kl 12:02

Ingen ökad risk att avlida i hjärt-kärlsjukdom med Avandia

Diabetiker som behandlas med rosiglitazon i kombination med gängse behandling löper inte ökad risk att dö eller hamna på sjukhus. Däremot fördubblas risken att drabbas av hjärtsvikt. Det visar långtidsdata från Recordstudien som nu publicerats.
1
8 jun 2009, kl 11:59

Ingen ökad risk att avlida i hjärt-kärlsjukdom med Avandia

Diabetiker som behandlas med rosiglitazon i kombination med gängse behandling löper inte ökad risk att dö eller hamna på sjukhus. Däremot fördubblas risken att drabbas av hjärtsvikt. Det visar långtidsdata från Recordstudien som nu publicerats.
1
8 jun 2009, kl 11:59