Annons

Ingen ökad risk att avlida i hjärt-kärlsjukdom med Avandia

Diabetiker som behandlas med rosiglitazon i kombination med gängse
behandling löper inte ökad risk att dö eller hamna på sjukhus. Däremot
fördubblas risken att drabbas av hjärtsvikt. Det visar långtidsdata
från Recordstudien som nu publicerats.

8 jun 2009, kl 11:59
1

Diabetesläkemedel med rosiglitazon har varit i blåsvädret sedan resultaten från en metaanalys för två år sedan visade att behandling ledde till ökade risk för död i hjärt-kärlsjukdom. Många såg med spänning fram emot de resultaten från Recordstudien, som på fredagen publicerades i tidsskriften Lancet och presenterades på det amerikanska diabetessällskapets kongress i New Orleans, ADA 2009.

Resultaten visade både på för- och nackdelar med behandling. I Recordstudien har 2220 patienter med typ 2 diabetes fått rosiglitazon som tillägg till metformin eller sulfonylurea. I en annan grupp med 2227 deltagare fick patienterna en kombination av metformin och sulfonylurea.

Efter en behandlingstid på i snitt 5,5 år hade 321 av de patienter som fått rosiglitazon avlidit i hjärt-kärlsjukdom eller blivit inlagda på sjukhus på grund av hjärt-kärlhändelser. Motsvarande siffra i den andra gruppen var 323 personer. Forskarna konstaterade att andelen var lika stor i de båda grupperna och att risken att avlida eller läggas läggas in på sjukhus på grund av hjärt-kärlsjukdom inte är högre för patienter som behandlas med rosiglitazon.

Risken att drabbas är hjärtsvikt, som tidigare visat öka för de som behandlas med rosiglitazon, kunde konstateras öka också i den här studien. Bland de patienter som fick rosiglitazon var andelen som avled eller fick läggas in på sjukhus på grund av hjärtsvikt dubbelt så hög som i kontrollgruppen.

Rosiglitazon finns i läkemedlen Avandia, Avandamet och Avaglim som alla marknadsförs av Glaxosmithkline. Efter de tidigare oroväckande resultaten som visade på risker gjorde det europeiska läkemedelsverket EMEA en utvärdering av Avandia men konstaterade att nyttan med behandlingen överväger riskerna. Enligt rekommendationer från svenska Läkemedelsverket ska det bara användas när andra diabetesbehandlingar inte gett tillräckligt god effekt på blodsockernivåerna.

I en kommenterande artikel I Lancet skriver Bernard Zinman och Ravi Retnakaran att det är positivt att studien inte ger en stark negativ signal om behandlingen men att den inte heller visar att rosiglitazon är säkert

I dagarna meddelar också företaget MSD att de ska inleda en studie i samarbete där de ska undersöka hur diabetsläkemedlet Januvia (sitagliptin) som tillägg till andra diabetesmedel. påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom. Totalt ska 14 000 patienter ingå och rekryteringen beräknas vara klar hösten 2010. Sitagliptin är en så kallad DPP-4-hämmare.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Jag antar att studierna som gjorts är tilläggsbehandling till metformin och inte metmorfin?!?