Annons

Profilbild

Ann Fernholm

Putin satsar på läkemedel

Rysslands premiärminister satsar nu 27 miljarder kronor för att stärka landets läkemedels- och medicintekniska industri.

Piller föryngrar immunförsvaret

Forskare vid UC San Francisco har i en fas I-prövning visat att de kan stärka immunförsvaret hos äldre. En analog till talidomid, lenalidomid, fick upp nivåerna av specifika nyckelspelare.

Gott kolesterol kan motverka Alzheimer

Forskare har kopplat det goda kolesterolet, HDL, till Alzheimer. Risken att drabbas är 60 procent lägre för de med högst HDL-värden.

De lyckades tämja kolatomerna

Vikten av den ”palladiumkatalyserade korskopplingen” illustreras bra av historien om det lilla svampdjuret Discodermia dissoluta. På 33 meters djup i det Karibiska havet hittade forskare mot slutet av 1980-talet den till synes försvarslösa varelsen. Den saknar klor och huggtänder, den har inga ben eller fenor att fly med. Däremot har den utvecklat ett effektivt kemiskt […]

Inga enkla lösningar på miljötragedi

Efter larmrapporter om stora utsläpp av läkemedel vid fabriker i till exempel Indien gav regeringen Läkemedelsverket i uppdrag att utreda möjligheterna att skärpa miljökraven på tillverkningen. Förslagen till åtgärder kom förra året och har nu varit ute på remiss hos berörda myndigheter, landsting och organisationer.  Mest eniga är remissinstanserna kring Läkemedelverkets första förslag: att införa […]

Nyckel till blod-hjärnbarriären

En speciell typ av celler som kallas pericyter styr över
blod-hjärnbarriären, visar nu forskare. Hos möss som saknar pericyter är
passagen av molekyler mellan blodet och hjärnan friare. Forskarna
hoppas att den nya kunskapen ska bana väg för läkemedel som kan ta sig genom barriären.

Nytt hopp mot hepatit C

En kombination av två nya läkemedel visar bra effekt mot hepatit C i en
fas 1-prövning som nu publiceras i Lancet. Efter 13 dagar gick det inte
att spåra viruset i patienternas blod.

Stort tillslag mot illegala läkemedel

I en aktion mellan 5-12
oktober mot näthandel av falska och illegala läkemedel beslagtog
Tullverket och Polisen 50 000 tabletter. I aktionen deltog 40 olika länder.

Antidepressivt läkemedel utan effekt

Nu kommer ännu ett larm om att opublicerade data har påverkat bilden av
effektiviteten hos ett läkemedel. Forskare som har granskat reboxetin
menar att preparatet är verkningslöst mot depression och dessutom kan ge allvarliga
bieffekter.

Fortbildning vid apoteken granskas

Farmaciförbundet kommer idag att inleda en webbundersökning kring
medlemmarnas kompetensutveckling. Fortbildning är avgörande för att
personalen ska kunna ge kompetent rådgivning till kunder, menar
fackförbundet.

Kombination ger värre miljöpåverkan

Vid miljöpåverkan av läkemedel och hushållskemikalier verkar 1+1 bli 3. En
kombination av kemikalierna påverkar organismerna mer, visar en
avhandling från Göteborgs universitet.

Medicinsk etik – för vems bästa?

Vid Uppsala universitet pågår i veckan en internationell konferens där
rådande medicinetiska principer ifrågasätts. En av arrangörerna,
etikprofessorn Mats Hansson, menar att etikprövningsnämndernas krav på
informerat samtycke från patienterna är för slentrianmässiga.

Ökad resistens när läkemedel sprids

Under de senaste åren har fler människor fått tillgång till livräddande
läkemedel mot till exempel hiv, tuberkulos och malaria. Men myntet har
en baksida, varnar nu den oberoende organisationen Center for Global
Development i en ny rapport.

Billigt läkemedel räddar liv vid olyckor

Tranexamsyra, en substans som hjälper blodet att levra sig, minskar
förblödningsrisken vid allvarliga olyckor eller självmordsförsök. Det
visar en stor studie som nu publiceras i the Lancet.

Studie kopplar SSRI-preparat till missfall

Mindre studier har gett motstridiga resultat kring huruvida
antidepressiva preparat ökar risken för spontanabort. En större
kanadensisk studie på 5124 kvinnor med diagnostiserade missfall, visar
nu att SSRI-preparat kan öka risken med upp emot 70 procent. Men studien
har redan fått kritik för svagheter.

Utspel från S:vi tar bort tian för generika

Socialdemokraternas Ylva Johansson har idag sagt till TT att hon vill
ta bort de tio kronor som apoteken får när de ersätter ett läkemedel
med ett billigare. Hon har tidigare berättat för Läkemedelsvärlden
vilka förändringar hon vill genomföra om de röd-gröna vinner valet.