Ökad resistens när läkemedel sprids

Under de senaste åren har fler människor fått tillgång till livräddande
läkemedel mot till exempel hiv, tuberkulos och malaria. Men myntet har
en baksida, varnar nu den oberoende organisationen Center for Global
Development i en ny rapport.

15 jun 2010, kl 14:12
0

Arbete med att sprida läkemedel mot dödliga sjukdomar i fattiga länder är lovvärt, men kan resultera i en ännu värre katastrof där bakterier och virus blir multiresistenta, varnar organisationen Center for Global Development in sin rapport ?The Race Against Drug Resistance?.

I rapporten beskriver organisationen hur barn som drabbas av till exempel lunginflammation eller dysenteri i utvecklingsländer allt mer sällan går att bota med vanliga läkemedel. Resistensen syns även i mer välbeställda länder. I USA har antalet infektioner med meticillinresistenta stafylokocker (MRSA) ökat från två procent till cirka hälften av fallen.
 
Resistensen leder inte bara till en ökad dödlighet utan även till kraftiga kostnadsökningar i sjukvården. Att kurera en patient infekterad med resistenta tuberkelbakterier kostar lika mycket som att behandla 200 patienter med en vanlig tuberkulosinfektion.

Arbetsgruppen bakom rapporten föreslår fyra åtgärder som läkemedelsföretag, regeringar, välgörare och globala hälsoorganisationer behöver vidta för att bromsa resistensspridningen innan det är för sent. Den första är att förbättra den globala övervakningen och informationsutbytet för att öka kunskapen och medvetenheten om hur resistensen sprid.

Den andra åtgärden handlar om att minska risken att läkemedel kommer på avvägar eller förändras genom att bättre kontrollera kedjan från leverantör till användare. Dessutom behöver kunskapen om hur viktigt det är att läkemedel förskrivs och tas på rätt sätt öka. Välgörare och donatorer har ett stort ansvar här, menar organisationen.

Förslag nummer tre handlar om att stärka nationella myndigheter som reglerar läkemedelsanvändningen i utvecklingsländer och förslag nummer fyra handlar om att ge forskningen kring nya läkemedel och andra metoder för att bekämpa resistensen bättre förutsättningar att nå framgång.