Annons

Medicinsk etik – för vems bästa?

Vid Uppsala universitet pågår i veckan en internationell konferens där
rådande medicinetiska principer ifrågasätts. En av arrangörerna,
etikprofessorn Mats Hansson, menar att etikprövningsnämndernas krav på
informerat samtycke från patienterna är för slentrianmässiga.

15 jun 2010, kl 15:54
0

Medicinska vetenskapliga studier kräver en prövning av lokala etiknämnder. Detta för att undvika övergrepp på människor i vetenskapens namn.
? Från andra världskriget och framåt har det gjorts en hel del övertramp inom medicinen och vi har därför med all rätta fått olika typer av riktlinjer och regelverk att följa, säger Mats Hansson, professor i biomedicinsk etik vid Uppsala universitet.

Men nu diskuterar han och en rad andra internationellt framstående etikforskare under en konferens vid Uppsala universitet om inte rädslan för att kränka patienters integritet har gått för långt. I vissa fall får kraven på informerat samtycke motsatt effekt. Mats Hansson ger ett exempel:
? I Sverige har vi som enda land i Europa förbjudit studier på medvetslösa patienter. Det går inte att inhämta ett samtycke från dem. Men det innebär att vi får ett sämre vetenskapligt underlag på de behandlingar som dessa patienter får.

I en artikel i British Medical Journal har han beskrivit en annan studie som hindrades av kraven på samtycke. Det handlade om unga kvinnor som behandlades experimentellt med östrogen för att stoppa tillväxten. När man upptäckte att preventivmedel med östrogen i kunde öka risken för bröstcancer ville forskarna undersöka om riskökningen även gällde dessa unga kvinnor. För att studien skulle få genomföras krävde etikprövningsnämnderna kvinnornas informerade samtycke. Men forskarna bedömde (efter en mindre kvalitativ studie) det inte som rimligt att inhämta ett samtycke. Det fanns en risk att kvinnorna skulle oroas i onödan och att bortfallet skulle bli så stort att studien skulle bli vetenskapligt ointressant.
? Om du har en epidemiologisk undersökning där du får allt ditt underlag från etablerade register och medicinska journaler och där du bara använder dig av kodat material, borde du inte behöva ett informerat samtycke. Det kräver etiknämnderna bara för att svära sig fria, säger Mats Hansson.

Konferensen i Uppsala har lockat många deltagare från övriga Norden, men bara ett par personer från svenska etikprövningsnämnder.
? Det förvånar oss att de inte anser att det är befogat att åka på en sådan här konferens, säger Mats Hansson.