MRSA förkortar överlevnaden vid cystisk fibros

Förekomst av MRSA i luftvägarna hos personer med cystisk fibros förkortar deras överlevnad betydligt jämfört med patienter som inte infekteras. Det visar en grupp amerikanska forskare som följt upp närmare 20 000 patienter.

16 jun 2010, kl 11:22
0

Annons

Förekomsten av meticillinresistenta Staphylococcus aureus, MRSA i luftvägarna hos personer med cystisk fibros har enligt forskarna ökat dramatiskt samtidigt som det varit oklart hur det påverkar sjukdomen.

I studien undersökte
forskarna överlevnadsdata för nästan 20 000 patienter i USA med cystisk fibros varav 5759 också hade infekterats med MRSA. Patienterna var mellan 6 och 45 år. Under uppföljningstiden på drygt sju år dog 2537 patienter. Dödligheten per 1000 patientår var 27,7 bland patienter med MRSA och 18,3 hos patienter som inte infekterats. Förekomst av bakterien ökade risken att dö hos både barn och vuxna.

Forskarna menar att deras teori om t MRSA som ett oberoende bidrag till sämre överlevnad och inte bara en markör för sjukdomens svårighetsgrad stärkts av deras fynd.