Annons

Läkarna får apotekarnas expeditionsstöd

Eftersom landstingen aldrig kommer till skott med förskrivarstödet har regeringen bestämt att det expeditionsstöd, EES som staten äger ska bli tillgängligt för sjukvården.

16 jun 2010, kl 14:28
1

Det elektroniska expeditionsstödet EES, tidigare kallat DUR, som fördes över från Apoteket AB till Apotekens service AB används idag av ett 40-tal apotek. Nu vill regeringen att det också ska bli tillgängligt för sjukvården.

Vikten av att läkarna får tillgång till ett bra beslutsstöd vid förskrivningen är en av de frågor som diskuterats i projektgruppen för en nationell läkemedelstrategi. Många projekt pågår också inom landstingen, men samordningen och IT-satsningarna tar tid. Nu tycks regeringen ha tröttnat.
?Vi konstaterar att landstingens projekt tar tid och att vi har en lösning som man kan använda tills de finns på plats, säger Sofia Wallström, departementsråd vid socialdepartementet.

Man får inte låta det bästa bli det godas fiende, menar hon. Hennes förhoppning är att man inom ett halvår ska ha gjort expeditionsstödet EES tillgängligt för de landsting som är intresserade.
? Kommunikationen mellan förskrivare och Apotekens service finns ju redan. Nu handlar det om att göra det tekniskt möjligt för förskrivarna att också få tillgång till EES. Det vore väl alldeles utmärkt om vi kan använda ett system som redan finns i väntan på att SIL, Pascal och andra prioriterade projekt inom landstingen finns på plats, säger Sofia Wallström.

De tekniska lösningarna för att göra EES tillgängligt för förskrivarna liksom finansiering, det vill säga om det blir gratis för landstingen, arbetar nu en projektgrupp med. Tillgången till EES ska alltså inte integreras i SIL utan kommer att vara ett system vid sidan om. Mikael Svensson i Östergötlands läkemedelsgrupp och som deltagit i projektgrupp en för en nationell läkemedelstrategi ställer sig avvaktande till den här lösningen.
? Det är inte ett förslag från projektgruppen, i den har vi diskuterat behovet, men det här beslutet är departementets.
? Problemet är att om det inte integreras i journalsystemet tror jag inte att det kommer att bli något kraftfullt verktyg i vardagen och ska man göra det kommer det garanterat att ta längre tid än sex månader.

Även för Karin Lendenius läkemedelschef i Västra Götaland och som också deltagit i departementets strategigrupp är socialdepartementets beslut en nyhet.
-Att EES skulle bli en lösning visste jag inte och jag tror inte att det här är det rätta sättet. Däremot är det viktigt att apotek och vård får tillgång till samma källor.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Interaktionskollen Sfinx på Stockholms landstings hemsida http://www.janusinfo.se kommer alla åt. Den har fått mycket bra kritik i Läkartidningen (nr 39 2008), och uppdateras kontiunuerligt. Sfinx finns också tillgängligt för många direkt i journalen via ett system som kallas janusfönster. Så varför pratar regeringen om att det inte finns något stöd förskrivarna kan använda? Känner de inte till Sfinx?