Annons

Gott kolesterol kan motverka Alzheimer

Forskare har kopplat det goda kolesterolet, HDL, till Alzheimer. Risken att drabbas är 60 procent lägre för de med högst HDL-värden.

15 dec 2010, kl 11:46
0

Länge har det onda LDL-kolesterolet stått i fokus för vården. Men på senare tid har det skyddande HDL-kolesterolet fått allt mer uppmärksamhet. Ett för lågt HDL-kolesterol är till exempel ett av flera diagnoskriterier för metabolt syndrom.

Nu kopplar forskare vid Columbia University i New York låga värden av HDL-kolesterol, till ökad risk för Alzheimer. De analyserade blodfetterna hos 1130 slumpvis utvalda, mentalt friska invånare på norra Manhattan, alla över 65 år, och undersökte sedan hur många som utvecklade demenssjukdomen.

Forskarna hittade en koppling mellan risken för Alzheimer, den totala kolesterolhalten, LDL-kolesterolet och HDL-kolesterolet. Men när de kompenserat sina data för andra vaskulära riskfaktorer och för lipidsänkande behandlingar, föll kopplingen till den totala kolesterolhalten, och LDL-kolesterolet bort.

Kvar var en tydlig koppling till HDL-kolesterolet. De som hade högst värde löpte 60 procent lägre risk att drabbas av Alzheimer, jämfört med de som hade lägst HDL-värde.

Forskarna såg också en koppling till ålder. Bara en procent av deltagarna i åldern 65-68 år utvecklade sjukdomen, medan 60 procent av de som var över 95 år led av Alzheimer.

Studien har publicerats i decembernumret av Archives of Neurology.