Annons

Nytt hopp mot hepatit C

En kombination av två nya läkemedel visar bra effekt mot hepatit C i en
fas 1-prövning som nu publiceras i Lancet. Efter 13 dagar gick det inte
att spåra viruset i patienternas blod.

15 okt 2010, kl 12:30
0

Hepatit C är ett växande problem i världen. Ungefär 170 miljoner människor bär på viruset, många utan att veta om det. Dagens standardbehandling är en kombination av interferon och ribavirin. Behandlingen är långdragen, den pågår i 48 veckor, är ofta fylld av tunga biverkningar, och bara ungefär hälften av alla patienter blir av med viruset.

Studien i Lancet är en fas 1-prövning. 77 patienter fick en kombination av polymerashämmaren RG7128 och proteashämmaren danoprevir. 14 patienter fick en placebobehandling. Flera av patienterna hade tidigare fått behandling utan att bli friska.

I studien ökades gradvis dosen. De patienter som fick högst dos hade bäst respons, men även hos de patienter som fick en låg dos minskade mängden virus i kroppen radikalt jämfört med placebo. Patienterna tålde generellt behandlingen bra och läkarna upptäckte inga allvarliga biverkningar. Dessutom kunde läkarna inte hitta några tecken på resistensutveckling hos patienterna.

Roche äger rättigheterna till båda läkemedlen.