Annons

Tummen upp för fas I-prövning mot cancer

En ny behandling för patienter med neuroendokrin cancer får klartecken för att prövas kliniskt.

28 jan 2016, kl 13:21
0

Forskare vid Uppsala universitet som utvecklat en ny behandling mot endokrina tumörer, med hjälp av ett onkolytiskt virus, har fått godkännande för en klinisk prövning.

Det onkolytiska viruset är genmodifierat för att specifikt angripa neuroendokrina tumörer. Tumörerna är hormonproducerande och uppstår oftast i mag-tarmkanalen eller lungorna. Behandling med viruset har visat sig vara effektivt på att förstöra neuroendokrina tumörer i möss och kommer snart också att ges till människor.

– Vår första patient har i dagarna skrivit på om att delta i behandlingen och successivt kommer fler att kunna behandlas. De första 12 patienterna kommer att ingå i en fas I-studie där dosen successivt ökas för att se om det finns eventuella biverkningar. När vi fastställt en tolererbar dos, kommer ytterligare patienter att behandlas i en så kallad fas IIa-studie, där huvudsyftet är att titta på behandlingseffekter, säger Magnus Essand, professor vid Uppsla universitet som varit med och utvecklat behandlingen, i ett pressmeddelande.

Maximalt kommer 35 personer att kunna behandlas vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, där prövningen kommer att utföras.