Annons
Virus farligast på morgonen
Bild: Istock

Virus farligast på morgonen

När på dagen du får en virusinfektion kan ha stor betydelse för hur sjuk du blir, visar ny forskning.

19 aug 2016, kl 11:01
0

Mer om studien

Abstract till studien Cell autonomous regulation of herpes and influenza virus infection by the circadian clock kan du läsa här.

Vid en virusinfektion använder sig viruset av kroppens egna celler för att föröka sig. Cellernas aktivitet styrs dock av dygnsrytmen.

I en ny studie visar forskare vid University of Cambridge i England att virus som infekterar på morgonen förökar sig och sprids tio gånger mer än virus som infekterar senare på dagen.

– Tidpunkten för infektion kan ha stor betydelse för hur mottagliga vi är för sjukdom, eller åtminstone för virusreplikationen, vilket betyder att en infektion på fel tid under dagen kan orsaka en svårare akut infektion, säger Akhilesh Reddy, en av författarna till studien.

Akhilesh Reddy menar att resultaten i studien bland annat skulle kunna användas för att kontrollera sjukdomsutbrott.

– Att stanna inomhus under dagen skulle kunna rädda liv vid en pandemi, säger han till BBC News.

I studien, som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS, studerade forskarna möss som de infekterade med herpesvirus vid olika tidpunkter på dagen. Vanliga vildtypsmöss jämfördes med möss som saknade genen Bmal1, som styr dygnsrytmen. Bmal1 är aktiv i både möss och människor och som mest aktiv under eftermiddagen.

I vildtypsmössen såg alltså forskarna att virusreplikationen var tio gånger högre om mössen infekterades på morgonen jämfört med om de infekterades på kvällen. I mössen som saknade Bmal1 sågs ingen sådan skillnad utan viruset förökade sig i hög grad oberoende av när infektionen skedde.

Forskarna studerade även replikationen av herpesvirus och influensa typ A i isolerade cellkulturer och såg ett liknande mönster.

– Detta tyder på att skiftarbetare som arbetar natt ibland och dag ibland och har en störd dygnsrytm kommer att vara mer mottagliga för virussjukdomar. Om så är fallet skulle de kunna vara huvudkandidater för det årliga influensavaccinet, säger Rachel Edgar, huvudförfattare till studien.

Forskarna menar att studieresultaten stämmer väl överens med tidigare studier som visat att tidpunkten på dagen för influensavaccin påverkar hur effektivt skydd vaccinet ger.

Studien finansierades av den brittiska forskningsfonden Wellcome Trust och det Europeiska forskningsrådet.