Första klamydiavaccinet testas i människa
Frank Follmann, sektionsledare för infektionsimmunologi, vaccin och utveckling på danska Statens serum institut och ansvarig för vaccinationsstudien.Foto: Statens Serum Institut

Första klamydiavaccinet testas i människa

Nu har det första vaccinet mot klamydia börjat testas på människor i en fas I-studie.

19 aug 2016, kl 14:00
2

Annons

Klamydia är en av de vanligaste könssjukdomarna i Sverige och i dag finns inget vaccin. Men nu i veckan påbörjades kliniska studier och den första personen har doserats med det som kan komma att bli det första klamydiavaccinet.

– Vaccinet skulle kunna kontrollera klamydiainfektionen och undvika att man smittas och drabbas av komplikationer som infertilitet som klamydia kan orsaka, säger Frank Follmann, som är sektionsledare för infektionsimmunologi, vaccin och utveckling på danska Statens serum institut och ansvarig för vaccinationsstudien.

Det är forskare från Statens serum institut i Danmark som i samarbete med Imperial college i London nyligen har inlett den kliniska prövningen av det första klamydiavaccinet. Tidigare har vaccinet testats i möss, grisar och apor och nu testas det för första gången på människor i en fas I-studie. I studien ingår 35 friska frivilliga kvinnor mellan 18-45 år.

Vanligtvis verkar vaccin genom att aktivera antingen antikroppar eller T-celler, men det nyutvecklade vaccinet mot klamydia verkar genom båda verkningsmekanismerna. Först injiceras en skräddarsydd vaccinadjuvans bestående av blandade komponenter från virus eller bakterie i musklerna. Förutom att aktivera immunsystemet ökar också bildandet av så kallade Th17-celler, som har en förmåga att hitta till slemhinnor. En andra vaccination sker sedan genom direkt kontakt med slemhinnan, vilket gör att immunsystemets celler och antikroppar från den första injektionen tar sig från blodet till slemhinnan med hjälp av Th17-cellerna. Resultatet blir ett effektivt skydd mot bakterien från första stund den försöker etablera sig på slemhinnan.

Vaccinets effekt mäts genom att detektera neuraliserade antikroppar och T-celler i blodet. Även vaccinets förmåga att styra immunsystemet ut till slemhinnan där klamydian attackerar kommer att mätas.

Studien planeras att pågå till maj eller juni 2017, beroende på hur rekryteringen går.

Om prövningen går bra och efterföljande kliniska studier som fas II- och fas III-studier görs räknar Frank Follmann att vaccinet kan vara ute på marknaden inom fem till tio år. En förutsättning för att det ska bli verklighet är dock att man hittar en partner med resurser.

– Vi är i starten och behöver en partner som kan hjälpa oss med att få ut vaccinet på marknaden först, säger Frank Follmann.

Enligt forskarna kommer tekniken så småningom att kunna användas mot andra sexuellt överförbara sjukdomar som herpes, gonorré och hiv samt sjukdomsalstrande virus och bakterier som angriper genom slemhinnorna i luftvägarna och mage-tarm.

Studien finansieras av Innovationsfonen och EUs sjunde ramprogram.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer