Annons
Test skiljer på bakteriella och virusinfektioner

Test skiljer på bakteriella och virusinfektioner

Felaktig användning av antibiotika kan minskas genom ett snabbtest som säkert kan skilja mellan virus- eller bakteriella infektioner.

24 mar 2015, kl 12:54
0

Bakteriella och virala sjukdomar går ofta inte att skilja på vid en klinisk undersökning. Detta gör att alltför många får antibiotika som inte har någon verkan mot den virusinfektion de i själva verket har. I förlängningen leder det till en ökad risk för att resistenta bakterier utvecklas. Samtidigt misstolkas bakteriella infektioner ibland som virusorsakade. Bland dessa patienter sätts ibland därför antibiotikabehandling in för sent och det finns en risk för längre sjukperioder och komplikationer som följd. Det finns sedan tidigare tester som kan indikera vad symtomen beror på, men dessa är inte helt konklusiva och det tar ofta tid för att få ett svar.

Nu har forskare utvecklat ett snabbtest som med stor säkerhet skiljer ut orsaken till varför patienterna är sjuka.
Den nya testmetoden bygger på tecken som kroppens immunförsvar ger vid infektioner. Man valde ut tre olika proteiner i blodet och genom att titta på vilket mönster nivåerna av dessa proteiner visar upp går det att säkert skilja mellan bakterier och virus. Ett speciellt protein skilde ut sig extra tydligt. Nivån på proteinet TRIAL blev hög vid flera virusinfektioner men i stället låg vid bakterieorsakade tillstånd.

Metoden testades för 56 olika varianter av patogener och visade både hög specificitet och sensitivitet.

Forskarna håller på att vidareutveckla tekniken så att den går att använda direkt på mottagningen.

Källa: Plos One