Annons

Livshotande interaktioner med hepatit C-läkemedel

Nio fall av allvarliga störningar i hjärtrytm uppkom vid Sovaldi eller Harvonibehandling i kombination med substansen amiodaron.

24 mar 2015, kl 12:20
0

En patient ska ha dött i hjärtinfarkt och tre var tvungna att få pacemaker på grund av hepatit C-läkemedlen Sovaldi eller Harvoni. Totalt har nio patienter fått rubbningar i hjärtrytmen när de påbörjade en hepatit C-behandling och samtidigt medicinerade med amiodaron.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, har uppdaterat produktinformationen om rytmrubbningarna. Gilead redovisar att man känner till sex fall där en allvarlig symtomatisk bradykardi uppkom inom 24 timmar efter att hepatit C-medicinerna satts in och ytterligare tre fall uppstod inom två till tolv dagar vid en samtidig kombination med amiodaron som används just för olika störningar i hjärtrytmen.

Gilead skriver i sin uppdaterade information om läkemedlen att mekanismen för den potentiella livsfarliga interaktionen är oklar. Bolaget säger att ifall patienter behöver Sovaldi eller Harvoni och samtidigt medicinerar med amiodaron så ska patienterna vårdas i slutenvård de första 48 timmarna och sedan följas upp under två veckor.

Man poängterar även att amiodaron har en extremt lång halveringstid, cirka 50 dagar, vilket gör att man även måste ta hänsyn till om patienten tidigare medicinerat med hjärtmedicinen men nu slutat.